• Yhdistys

Urheilijat urheilijoiden takana

Yleisurheilijat ry on vuonna 2021 perustettu yleisurheilua ammattinaan tai sivutoimenaan harjoittavien yleisurheilijoiden edunvalvontayhdistys. Huolehdimme urheilijoiden edunvalvonnasta osallistumalla muun muassa Suomen Urheiluliiton valiokuntien työskentelyyn. Tuomme urheilijoiden äänen esiin, kun sitä tarvitaan. Pyrimme myös edistämään yleisurheilijoiden mahdollisuuksia urheilla ammattimaisesti.

Yleisurheilu on ollut kuluttajatutkimuksissa vuodesta toiseen yksi seuratuimpia urheilumuotoja Suomessa. Lajin kotimaiset kärkiurheilijat ovat tunnettuja kasvoja ja Suomen kansallisen yleisurheilun taso kestää vertailun mihin tahansa muuhun muutaman miljoonan asukkaan valtioon.

Yleisurheilijat ry on urheilijoiden yhteinen ääni

Lajin vahvasta asemasta huolimatta urheilijoiden vaikutusmahdollisuudet ovat olleet heikot. Urheilijoiden ääni on suomalaisessa yleisurheilussa tullut usein kuuluviin epävirallisia reittejä. Suomen Urheiluliiton valiokunnat ovat kutsuneet urheilijoita valiokuntiin kuultaviksi, mutta urheilijoiden yhteisellä mandaatilla toimiva urheilijaedustus on yleisurheilusta puuttunut.

Näistä epäkohdista nousi idea yleisurheilijoiden omasta edunvalvontayhteisöstä. Yleisurheilijat ry:n ensiaskeleet otettiin syksyllä 2021 ja yhdistys perustettiin saman vuoden joulukuussa.

Mitä Yleisurheilijat ry tekee?

Toimintavuosi 2022 on yhdistyksen käynnistämisen vuosi. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on saada urheilijoiden ääni kuuluviin urheilijoiden arkeen vaikuttavissa päätöksentekoelimissä, kuten Suomen Urheiluliiton valiokunnissa, hallituksessa ja liittovaltuustossa.

Yhdistys pyrkii järjestämään myös asiantuntijaverkostonsa kautta erilaisia jäsenistöllensä kohdennettuja seminaareja, kuten sosiaalisen median tai urheilijarahaston käyttöön liittyviä koulutuksia sekä tarjoaa apua erilaisissa oikeudellisissa ja sopimuksellisissa asioissa.

Konkreettisena tavoitteena ensimmäiselle toimintavuodelle on mm. edistää turvallisen tilan periaatetta – jokaisella yleisurheilijalla on vapaus olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti, ilman pelkoa häirinnästä yleisurheilukentällä.