• Yhdistys

Urheilijat urheilijoiden takana

Mikä on Yleisurheilijat ry?

Yleisurheilijat ry on urheilijayhteisö yksittäisen urheilijan takana. Toimintamme rakentuu kahden pääpainopisteen ympärille. Huolehdimme pää- ja sivutoimisten kansallisen ja kansainvälisen kärkitason yleisurheilijoiden edunvalvonnasta osallistumalla muun muassa Suomen Urheiluliiton hallituksen ja valiokuntien työskentelyyn. Tuomme myös muissa tarvittavissa yhteyksissä urheilijoiden äänen esiin, kun sitä tarvitaan. Toinen keihäänkärkemme on edistää yleisurheilijoiden mahdollisuuksia urheilla ammattimaisesti.

Miksi olemme olemassa?

Yleisurheilu on ollut kuluttajatutkimuksissa vuodesta toiseen yksi seuratuimpia urheilumuotoja Suomessa. Lajin kotimaiset kärkiurheilijat ovat tunnettuja kasvoja ja Suomen kansallisen yleisurheilun taso kestää vertailun mihin tahansa muuhun muutaman miljoonan asukkaan valtioon. Urheilijoille tämä ei kuitenkaan ole tarkoittanut automaattisesti mahdollisuutta täysipainoiseen huippu-urheiluun. Ammattilaisuus on jäänyt liian usein urheilijoiden omalle vastuulle yksin pähkäiltäväksi.

Yleisurheilijoiden vaikutusmahdollisuudet heitä koskeviin asioihin ovat myös olleet puutteelliset. Urheilijoiden ääni on suomalaisessa yleisurheilussa tullut usein kuuluviin epävirallisia reittejä. Yksittäisistä urheilijaedustajista huolimatta yhteisellä mandaatilla toimiva urheilijaedustus on yleisurheilusta puuttunut.

Näistä epäkohdista nousi idea yleisurheilijoiden omasta edunvalvontayhteisöstä. Yleisurheilijat ry:n ensiaskeleet otettiin syksyllä 2021 ja yhdistys perustettiin saman vuoden joulukuussa.

Mitä Yleisurheilijat ry on tehnyt?

2021:

 • Yhdistys perustettiin 1.12.2021

2022:

 • Yhdistys sai edustuksen keskeisiin SUL:n valiokuntiin ja siten urheilijat keskeiseksi osaksi liiton päätöksentekoa.
 • Ammattilaisuuden edistämishanke käynnistyi syksyllä 2022. Ensimmäinen askel hankkeessa oli urheilijoille järjestetty seminaari urheilijayrittäjyydestä.
 • Yhdistys osallistui Motonet GP -sarjan järjestelyneuvotteluihin ja sai haluamansa muutokset sarjan palkintorahakokonaisuuteen. Lisäksi yhdistys sai lajiohjelmaan joitain muutoksia, jotka lisäsivät urheilijoiden mahdollisuuksia hyviin kotimaisiin kilpailuihin.
 • Yhdistys julkaisi palkitun turvallisen tilan -sivuston, jossa on määritelty urheilijoiden oikeudet ja josta löytyy ilmoituskanava epäkohtien kertomiseksi.

2023:

 • Yhdistys sai edustuksen SUL:n hallitukseen.
 • Yhdistys oli perustamassa Suomen Urheilijat ry:tä yhdessä muiden lajien urheilija-/pelaajayhdistyksien kanssa. SU:n kautta on vaikutettu mm. urheilija-apurahoihin liittyvissä asioissa.
 • Ammattilaisuuden edistämishanke jatkuu International Athletics Foundationin hankerahoituksen turvin. Urheilijoille on mm. järjestetty webinaarisarja sosiaalisen median käytöstä. Vuoden loppuun mennessä urheilijoiden käyttöön valmistuu tietopankki ja ohjeistus ammattilaisuuteen liittyvistä asioista.
 • Tampereella käynnistettiin pilottitoimintaa paikallistason edustuksesta.
 • Muita esimerkkejä, missä yhdistys ja sen edustajat ovat ja ovat olleet vaikuttamassa:
  • Läpi mennyt aloite ulkomaan kansalaisten edustusoikeussäännön muutoksista.
  • Tulevien vuosien urheilijasopimukset.
  • Motonet GP -kilpailukokonaisuuteen liittyvät neuvottelut mm. lajiohjelmasta.
 • Esimerkkejä, missä yhdistys on auttanut jäseniään:
  • Apurahapäätösten oikaisupyynnöt.
  • Ohjeistaminen kilpailujärjestäjien kanssa neuvottelemiseen.
  • Laaja tiedonjako ajankohtaisten asioiden etenemisestä.