• Förening

Idrottare bakom idrottare

Yleisurheilijat ry är en förening som är grundad år 2021, för att främja professionella idrottare och deltidsidrottare. Föreningen tar initiativ, anordnar presentationer, erbjuder rådgivnings- och utbildningstillfällen för sina medlemmar, samt står upp för idrottarnas intressen. Föreningen är bland annat en aktiv medlem i Finlands Friidrottsförbunds utskott.

Friidrott är år efter år en av de mest populära idrottsgrenarna i Finland, enligt konsumentundersökningar. Finlands främsta idrottare inom sporten är välkända ansikten och nivån på Finlands nationella friidrott är jämförbar och konkurrenskraftig med vilka andra länder med en befolkning på några miljoner.

Yleisurheilijat ry är idrottares gemensamma röst

Trots grenens starka ställning har idrottarnas inflytande varit svagt. Idrottarnas röst i finsk friidrott har ofta blivit hörd inom inofficiella vägar. Finlands Friidrottsförbunds kommitté har bjudit in idrottare till utskotten för utfrågning. Dock har vi inte haft representation inom friidrotten med ett gemensamt mandat för idrottare.

På grund av dessa problem, uppstod idén om friidrottarnas egen förespråkargemenskap. De första stegen för Yleisurheilijat ry togs hösten 2021 och förbundet grundades i december samma år.

Vad gör Yleisurheilijat ry?

År 2022 är året då föreningen startades. Förbundets huvudsakliga mål är att göra idrottarnas röst hörda inom beslutsfattande organ som påverkar idrottarnas dagliga liv, såsom Finlands Friidrottsförbunds utskott, styrelsen och förbundsrådet.

Föreningen strävar också genom sitt nätverk av experter, anordna olika seminarier riktade till sina medlemmar, såsom utbildning i användandet av sociala medier eller idrottsfonden, och erbjuder hjälp inom olika juridiska och avtalsmässiga frågor.

Det specifika målet för det första verksamhetsåret är bland annat att främja principen om ett säkert utrymme – varje idrottare har friheten att vara sig själva och att uttrycka sig fritt, utan en rädsla för att bli störd på friidrottsplanen.