• Förening

Idrottare bakom idrottare

Vad är Yleisurheilijat ry?

Yleisurheilijat ry är en gemenskap av idrottare bakom den enskilda idrottaren. Vi har två huvuduppgifter. Vi tar hand om intressen hos nationella och internationella friidrottare på högsta nivå. Vi deltar bland annat i arbetet i Finlands Friidrottsförbunds styrelse och utskott. Vår andra uppgift är att främja friidrottares möjligheter att vara professionellt.

Varför existerar vi?

Enligt studier är friidrott en av de mest efterföljda sporterna i Finland. Friidrottare är välkända ansikten och nivån på finsk friidrott kan jämföras med vilket annat land som helst med några miljoner invånare. För idrottarna har det dock inte automatiskt inneburit möjlighet till fullfjädrad toppidrott. Professionalism har alltför ofta lämnats till idrottarnas eget ansvar att lösa ensamma.

Möjligheterna för friidrottare att påverka frågor som rör dem har också varit otillräckliga. Inom finsk friidrott har idrottarnas röst ofta hörts genom inofficiella kanaler. Finlands Friidrottsförbunds kommittéer har bjudit in idrottare att höras i kommittéerna, men idrottarepresentation som verkar under idrottarnas gemensamma mandat har saknats inom friidrotten.

Ur dessa klagomål uppstod idén om en intresseskyddsgemenskap för friidrottsidrottare. De första stegen av Yleiushureilijat ry togs hösten 2021 och föreningen bildades i december samma år.

Vad gör Yleisurheilijat ry?

Verksamhetsåret 2022 var året då föreningen startade. Föreningens främsta mål var att få idrottarnas röst hörd i de beslutande organ som berör idrottarnas vardag. Detta var också lyckat.

Vi lanserade också vår prisbelönta webbplats för säkert utrymme. I samband med det lanserade vi idrottarnas rättigheter som vi anser måste förverkligas inom alla idrotter. Webbplatsen har även en feedbackkanal för idrottare, samt länkar och instruktioner om vad man ska göra när man stöter på problem.

Från hösten 2022 har vi satsat ännu mer på att främja idrottares yrkesutövning. Med hjälp av vårt nätverk av experter strävar vi efter att ge våra medlemmar mångsidigt stöd, såsom utbildning relaterade till sociala medier eller användning av idrottarnas fond, samt erbjuda hjälp i olika juridiska och avtalsmässiga frågor. Vårt mål är att idrottare inte behöver uppfinna hjulet på nytt, utan att stödet är tillgängligt ännu bättre.