• Uutiset
  • SUL ja Yleisurheilijat ry: Turvallinen tila kuuluu kaikille, myös urheilussa

SUL ja Yleisurheilijat ry: Turvallinen tila kuuluu kaikille, myös urheilussa

Turvallinen tila kuuluu kaikille, myös urheilussa. Jokaisen on koettava olonsa tervetulleeksi osaksi yleisurheiluyhteisöä. Siksi nollatoleranssin kaikelle epäasialliselle käytökselle on oltava itsestäänselvyys. Ongelmatilanteissa on oltava matalan kynnyksen kanavat ongelmien esiintuomiselle. Asioita ei saa jäädä pimentoon sen vuoksi, että niiden esiintuominen olisi kohtuuttoman kynnyksen takana.

Suomen Urheiluliitto on säännöissään sitoutunut liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin. Lisäksi liitolla on oma riippumaton ulkoinen kurinpitomenettely kuripitolautakuntineen ja -sääntöineen. Kaikilla toimijoilla on myös mahdollisuus tuoda asiat esille Suomen Urheilun Eettisen komitean ILMO-palvelun, Väestöliiton Et ole yksin palvelun tai suoraan liiton oman kanavan kautta.

Anonyymi vuosittainen Parempi Työyhteisö -henkilöstökysely Suomen Urheiluliiton työntekijöille, joka toinen vuosi toteutettava yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely yleisurheilutoimijoille sekä Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimus yli 16-vuotiaille kilpaurheilijoille antavat kaikille tekijöille arvokasta tietoa toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen. Kevään 2022 aikana järjestämme myös Samalta viivalta -koulutuskiertueen jokaisessa SUL:n yleisurheilupiirissä. Nimekäs yleisurheilijajoukko osallistuu tähän kehitysprojektiin, jolla halutaan saada nuoret, valmentajat ja seura-aktiivit keskustelemaan ja miettimään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita sekä niiden edistämistä yleisurheilussa.

Yleisurheilijat ry:ssä haluamme varmistaa, että urheilukenttä on turvallinen kaikille. Olemme talven aikana käynnistäneet turvallista tilaa edistävän projektin. Haluamme, että jokainen urheilija tuntee oikeutensa ja tietää mitä tehdä, jos joutuu kaltoin kohdelluksi tai havainnoi ongelmia ympäristössään. Pyrimme myös varmistamaan, että urheilijoilla on turvallisia ja luottamuksellisia kanavia kokemuksien ja havaintojen jakamiseen, liittyivät ne sitten epäasialliseen käytökseen tai fyysiseen turvallisuuteen suorituspaikoilla.

Kaikille avoimen ja turvallisen yleisurheilun takaamiseksi myös päätöksenteon on oltava avointa. Suomen Urheiluliitossa olemme vuonna 2019 tehneet hallituksen pöytäkirjoistamme julkisesti saatavia ja myös johtoryhmän pöytäkirjat ovat operatiiviselle organisaatiolle vapaasti saatavilla. Erityisen tärkeää on, että päätöksenteon kohteet pääsevät mukaan vaikuttamaan. Päätöksenteon kohteet, joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, ovat heikossa asemassa. Heidän osallistamisensa lisää yhdenvertaisuutta ja avoimuutta. Yleisurheilijat ry perustettiin, jotta urheilijat pääsisivät vaikuttamaan lajiliiton heitä koskeviin päätöksiin ja yleisurheilun toimintamalleihin. Työ on vasta alussa, mutta jo nyt olemme edenneet selvästi kohti avoimempaa urheilijoita osallistavaa päätöksentekoa hyvässä yhteistyössä SUL:n kanssa.

Suomen Urheiluliitto ry ja Yleisurheilijat ry