• Medlemskapet

Bli medlem i Yleisurheilijat ry

Alla finländska professionella friidrottare eller deltidsfriidrottare kan ansluta sig till föreningen. Medlemsavgiften för medlemmar är 0 €.

Föreningen förhandlar de exakta medlemskriterierna för kommande kalenderår på sitt höstmöte. Föreningens styrelse handlägger och godkänner ansökningar för medlemskap.

Medlemskriterierna för år 2022 är följande

Följande personer är berättigade för medlemskap från och med januari till augusti:

 • Idrottare som tävlade i Finland-Sverige landskampen under åren 2017-2021 (exkl. kampen och gång grenarna)
 • Idrottare som hör till landslaget år 2022.
 • Idrottare som hör till Team Finland år 2022.
 • Idrottare som hör till ungdoms Team Finland år 2022 och har uppnått resultatgränsen för  fullvuxnas landslagsgrupp.
 • Idrottare som har uppnått en top 3 prestation i Kaleva Spelen mellan åren 2017-2021.
 • Paraidrottare som hör till landslaget eller till Team Finland år 2022.

September-december: Tidsramarna för idrottare som har presterat i Finnkampen eller har uppnått en medalj i Kaleva Spelen förlängs med ett år.

Under perioden oktober-december kommer tidsramen för landslagsidrottare och Team Finland idrottare att flyttas fram med ett år.

Varför bli medlem i Yleisurheilijat ry?

Som medlem i föreningen

 • får du påverka de viktigaste ärenden för friidrottare
 • medlemsbrevet ger aktuell information om lobbying för idrottare
  • Till exempel vad föreningen har försökt påverka, vilka initiativ föreningen har tagit och vilka frågor som rör idrottare har diskuteras i utskotten.
 • du har rösträtt på föreningens vår- och höstmöten samt vid val av ordförande och vice ordförande.
 • du kommer att kunna delta i föreningens evenemang för medlemmar.
  • Föreningen har som plan att anordna utbildningar och seminarier för medlemmarna
 • du ger ditt stöd till föreningens styrelse som förespråkar idrottarens position och
 • Förstärker friidrottsfamiljens möjligheter att påverka de centrala beslut som befattas av SUL.

Yleisurheilijat ry behåller sitt medlemskap

Om du har varit medlem i föreningen och medlemskriterierna inte längre uppfylls, kan du förbli engagerad inom verksamheten genom alumnimedlemskap.

Om du vill stödja Yleisurheilijat ry verksamheten genom ett ideologiskt eller ekonomiskt sätt, finns det möjlighet för dig att bli stödjande medlem i förbundet.

Du kan bli medlem i föreningen här: